III światowy dzień SM

Światowy dzień SMW ostatnią środę maja, już trzeci raz, obchodzony będzie Światowy dzień SM.
Jest on okazją do podniesienia świadomości dotyczącej stwardnienia rozsianego oraz do wzmocnienia więzi osób chorych na SM na całym świecie. W ostatnich dwóch latach w związku z obchodami odbyło się ponad 200 imprez w 67 krajach świata w tym w Polsce.

W tym roku kluczową kwestią będzie likwidowanie barier w miejscach pracy oraz uświadomienie pracodawcom, jak wielką rolę mogą odegrać w życiu chorych umożliwiając im aktywność zawodową. Organizatorzy chcą uzmysłowić, że często niewielkie i niedrogie zmiany wprowadzone w przygotowaniu i organizacji stanowiska pracy, mogą umożliwić w pełni efektywną pracę osobom niepełnosprawnym.

Oficjalna strona projektu Światowego dnia SM: www.worldmsday.org

 

 

źródło: www.stwardnienierozsiane.info.pl