Dwa zebrania w kwietniu 2018

Kwietniowe zebranie członków Stowarzyszenia odbędzie się dnia 04.04.2018r (środa) o godz. 16:00 w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Kościuszki 15A/4. Na zebraniu omówione będą sprawy organizacyjne dotyczące miedzy innymi wrześniowego turnusu rehabilitacyjnego w Radzyniu, walnego zebrania, rozdania karnetów na pływalnię oraz rehabilitacji na Obiektach Chrobrego Głogów S.A.

Dnia 21 kwietnia 2018r (sobota) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie  w Auli 012 budynku B Państwowej Szkoły Zawodowej ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów. Zebranie rozpocznie się o godz. 11:00. W trakcie zebrania przewidziany jest posiłek. Prosimy wszystkich członków Stowarzyszenia o punktualne przybycie.

Zarząd